Het heilmagnetisme is één van de oudste natuurlijke geneeswijzen en vindt tot op de dag van vandaag veel toepassing bij de behandeling van zieken, vaak ook in situaties waarin de officiële geneeskunde onmachtig bleek.

Toch roept het heilmagnetisme nogal eens sceptische, afwachtende, zelfs argwanende reacties op. Die aarzeling tot erkenning en kritiek zijn niet gebaseerd op gebrek aan resultaten, die zijn zoals onderzoek heeft aangetoond, in veel gevallen zo indrukwekkend, dat ze niet meer ontkend kunnen worden.

De Geschiedenis

Het heilmagnetisme is zo oud als de mensheid zelf, Franse en Spaanse grotschilderingen van tienduizenden jaren geleden laten afbeeldingen zien van wat men tegenwoordig magnetiseren zou noemen. Uit archeologische vondsten blijkt dat Hebreeuwse, Fenicische en Egyptische genezers het magnetisme al met succes toepasten. Gevallen van handoplegging zijn bij vrijwel alle godsdiensten bekend, ook in de bijbel vinden we ze vermeld, tot op de dag van vandaag hebben hier veel mensen baat bij.
Deze therapie gaat -kort gezegd- uit van het volgende principe: de magnetiseur draagt zijn magnetische kracht op de patiënt over en helpt zo de verstoorde energieverdeling in evenwicht te brengen en te herstellen.

Heilmagnetisme is daarom een waardevol specialisme binnen onze praktijk die immers een evenwichtige energieverdeling centraal stelt. Deze energieoverdracht nemen veel patiënten waar als een gevoel van warmte, koude tintelingen of rillingen over het hele lichaam of op de plaatselijk behandelde delen. Er zijn ook patiënten die niet direct iets ondervinden tijdens de behandeling, maar dit maakt voor wat betreft het effect van de behandeling geen verschil.

Ondanks de vele, onverklaarbare positieve resultaten mag het heilmagnetisme niet worden beschouwd als een mirakeltherapie, als de weg naar een wonderbaarlijke genezing. Het heilmagnetisme kent, evenals andere therapieën, ook niet geneesbare gevallen, hoewel hier misschien beter gesproken kan worden van niet of moeilijk geneesbare patiënten. Over de doeltreffendheid van het heilmagnetisme zijn allerlei statistieken opgemaakt door verschillende organisaties, over één ding zijn zij het allen eens: het heilmagnetisme helpt, en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Daar ik van nature de energetische aura van mens en dier kan waarnemen, gebruik ik deze aanleg ook bij mijn diagnostiek en behandeling, daarbij is ook behandeling mogelijk door handoplegging.

De acupunctuurconsulten worden door alle verzekeraars vergoed.

Voor meer informatie: www.hvandervet.nl en www.colloidaalzilver.nl