nge-0013_pt-borderIn het westen hebben we een wetenschappelijke medische aanpak, op veel gebieden (zoals chirurgie, geneesmiddelen) werkt dat goed.
Toch hebben tal van patiënten het gevoel dat de behandeling zich beperkt tot het bestrijden van de ziekte en de symptomen, het neemt niet de algemene beleving van de zieke als uitgangspunt van behandeling. In acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt. Chinese geneesheren gebruiken acupunctuur al vele duizenden jaren om ziekten te genezen en klachten te verlichten. Bovendien zijn er ziekten mee te voorkomen; acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand, verhoogt de pijndrempel en vergroot de levenslust, met acupunctuur wordt de levensenergie gestuurd. De Chinezen ontdekten dat de energie door het menselijk lichaam via een stelsel van kanalen in 24 uur compleet circuleert. Er zijn twaalf hoofdkanalen of meridianen, die elk in verbinding staan met een orgaan in ons lichaam. Westerse medische onderzoeken hebben aangetoond dat de meridianen inderdaad bestaan, maar ze zijn voor het oog niet zichtbaar.

Yin en Yang, de Vijf elementenleer en het zoeken naar harmonie

ying-yangIn de acupunctuur heeft een gezond mens harmonie tussen yin en yang. Langdurige verstoring daarvan kan leiden tot ziekten of klachten, het Yin en Yang teken staan voor twee tegengestelde krachten.

Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie. Deze energie heeft een negatieve, donkere, schaduwkant (Yin) en een positieve, lichte, zonnige component (Yang). Alles om ons heen, de dingen, onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van Yin en Yang. De witte stip in het zwarte deel van het Yin-Yangteken en de zwarte stip in het witte deel geven aan dat iets nooit helemaal Yin of helemaal Yang is. Er is een drang om elkaar aan te vullen en te zoeken naar evenwicht.

Naast het Yin-Yang beginsel heeft het traditionele Chinese denken nog een ander basisprincipe: De Vijf Elementenleer.
De Chinezen hanteren vijf seizoenen (onze vier seizoenen plus de nazomer), elk is verbonden aan een ‘element’: Vuur (zomer), Aarde (nazomer), Metaal (herfst), Water (winter) en Hout (lente). In de Yin-Yang theorie zijn lente en zomer Yang (veel energie) en herfst en winter Yin (weinig energie). De nazomer (aarde) staat in het midden, het sluit de groei van lente en zomer af en luidt de rust van de winter in. De elementen corresponderen met organen in het menselijk lichaam. Elke verstoring van de cyclus – buiten of binnen het lichaam – roept een reactie op van een tegengestelde kracht om het evenwicht te herstellen, van dit basisprincipe maakt de acupunctuur gebruik.

Diagnostiek

Om eventuele verstoringen op te sporen en ten goede te keren, gebruikt een acupuncturist een geheel eigen werkwijze.
Naast een aantal informerende vragen, wordt de pols gevoeld en de tong bekeken, ook een aantal punten op de hand en zonodig op de buik, rug en voeten. Daarnaast gebruik ik nog mijn persoonlijke aanleg om de energetische aura te kunnen waarnemen.

Een volkomen pijnloze behandeling is mogelijk.
pennenDe behandeling gebeurt normaal met wegwerpnaalden voor eenmalig gebruik. Een volkomen pijnloze behandeling zonder naalden is ook mogelijk.
Uit mijn praktijkervaring vanaf 1976 heb ik, na vele jaren verworven inzicht, nu een methode ontwikkeld om met een zeer kleine pijnloze elektrische stroom (geen elektrische pulsen) met elektroden op de huid een bijzonder goed resultaat te bereiken.

Daar ik van nature de energetische aura van mens en dier kan waarnemen, gebruik ik deze aanleg ook bij mijn diagnostiek en behandeling. Daarbij is ook behandeling mogelijk door handoplegging.

De acupunctuurconsulten worden door alle verzekeraars vergoed.
Consult: € 42,50

Voor meer informatie: www.hvandervet.nl en www.colloidaalzilver.nl